I samband med förvärvet vill TMG tydligt visa att man fortsätter satsningen på sin kärnverksamhet.

För oss som koncern betyder detta väldigt mycket. Vi visar tydligt att vi fortsätter att utveckla tryckeridelen och att vi samtidigt blir en allt mer regional och nationell aktör, säger koncernchef för TMG, Magnus Claesson.

Hela koncernen har i dag verksamheter på ett närmare tiotal orter i landet och har cirka 150 anställda.

Ark-Tryckaren har under många år utvecklats positivt och det är vår fortsatta ambition. Att nu kunna göra det hand i hand med TMG känns väldigt inspirerande, säger Ark-Tryckarens vd och huvudägare Mattias Bjursell, som kommer att fortsätta som vd.