Tidigare har vi skrivit om tandläkarbristen i Jönköpings län

När Tjänstetandläkarna redovisade sin lönestatistik för 2012 toppade Jönköpings län listan med en medianlön på 45 800 kronor före skatt. ligger länet sist med 36 880 kronor i medianlön. En sänkning på nästan 9 000 kronor på bara fem år.

Eine Ståhl är ordförande för Tjänstetandläkarna i Jönköping:

Totalen sjunker på grund av generationsväxlingen. Många äldre tandläkare försvinner, antingen till privat verksamhet eller att de går i pension och då försvinner även de högre lönerna. När de yngre tandläkarna kommer in så kommer de in i arbetet med en lägre lön än vad de äldre hade.

Problemet förra året och det som gjorde att lönerna sjönk så kraftigt på kort tid är att personalomsättningen har varit för hög i länet. Enligt Eine Ståhl ska det röra sig om nästan 20 procent.

Att medianlönerna i länet är låga i jämförelse med resten av landet beror alltså inte på just själva lönen.

Vi har en vettig ingångslön men genomsnittet sjunker när fler yngre med ingångslön jobbar än när fler äldre med högre lön jobbar.

Det första året man arbetar som tandläkare i Jönköpings län har man en lön på 34 000, vilket är högre ingångslön än i distrikt som Stockholm, Skåne och Örebro.

Eine tror därför inte att tandläkarbristen kan bero på att det är för låga löner i länet. De låga lönerna kan istället bero på att det råder en generationsväxling som leder till brist.

I vissa fall kanske lönen påverkar om man byter till att jobba på en annan verksamhet men det beror även på arbetsmiljön, det är en mer komplex bild än bara lönerna. Jag tror inte att lönen skapar bristen för det är brist på flera olika håll i Sverige och inte bara här, säger Eine Ståhl.

Agnetha Bartoll är tandvårdsdirektör på Region Jönköpings län och hon styrker det Eine Ståhl säger:

Vi ser det inte som att vi har lägst löner i Sverige trots att statistiken visar det. Vi har bra individlöner men vi har även näst lägst genomsnittsålder på våra tandläkare. Genomsnittslönerna blir därför låga men individlönerna är inte det.