Vi har tidigare berättat om konflikten mellan å ena sidan Palmcrantz som först var anställd på Vaggeryds kommun och sedan på Näringslivsrådet, NLR. Hon anser att NLR är att betrakta som en del av den kommunala koncernen. Kommunen äger knappt hälften av bolaget och står för större delen av dess finansiering.

Därför anser hon att anställningstiden är att betrakta som sammanhållen. Detta aktualiserades när hon sades upp från NLR efter knappt ett års anställning. Uppsägningstiden blev bara en månad, mot tre – om även åren inom kommunen hade räknats.

Det ska också ha funnits överenskommelse om just rätten att ta med anställningstiden. Denna slöts med kommundirektör Bengt-Olof Magnusson och dåvarande kommunalrådet Allan Ragnarsson, som båda är så kallade komplementärer i NLR. Enligt bolagsverket har en komplementär ett obegränsat ansvar för ett kommanditbolags ekonomi – och ingångna avtal.

Kommunen har beslutat att inte betala någon ersättning för de två månaderna, vilket de båda komplementärerna har reserverat sig emot.

Läs mer:

Via ombud kräver Palmcrantz nu utebliven lön på 110 800 kronor plus rättegångskostnader.