Vi har tidigare skrivit om problemen med dålig ventilation på kommunens högstadieskolor.

Läs mer: ,

Frågan har manglats politiskt, pengar har avsatts i budgeten och nu har det börjat röra på sig.

Tidigare har en tomt intill Fågelforsskolans parkering, vid Betaniagatan, köpts in av kommunen. Tanken var först att den skulle användas för att utöka parkeringen. Nu kommer den istället till pass i planen att erbjuda tillfälliga lokaler när högstadiet renoveras.

Det blir en så kallad paviljong och tanken är att den ska användas i två år. Först av elever på högstadiet och därefter i samband med andra ombyggnationer i Skillingaryd, säger fastighetschef Torbjörn Isaksson.

Det som händer nu är bara en förberedelse. En entreprenör för bygget ska upphandlas och tanken är byggförberedelserna kommer igång i maj-juni, för att ha ersättningslokalerna på plats till höstterminen 2018. Då startar renoveringen av skolan, med start i den södra änden där skolans administration är belägen. Två klasser åt gången kommer att flyttas ut och om allt går som det ska är det jobbet klart i januari–februari 2019.