Om det handlar om internet så måste man vara kritisk som konsument och ta reda på vem jag handlar av. Är detta någon som jag litar på? säger konsumentrådgivaren Annika Wilow Sundh.

Hon uttalar sig generellt eftersom hon inte känner till företaget Outlet24seven i detalj.

Några saker att vara uppmärksam på vid internethandel är hur webbplatsen ser ut, vilken information som finns där. Det kan handla om att det finns uppgifter om adress och telefonnummer, om språket är korrekt och om det ger ett seriöst intryck på det stora hela. Studera villkoren noga.

Välj ett betalningsalternativ där du inte betalar i förväg om du inte känner till bolaget.

Juridiskt så finns det ett visst skydd i form av lagen om distansavtal, vid en tvist kan kunden vända sig till tingsrätten och stämma företaget civilrättsligt. Det finns en överenskommelse som de flesta företag följer, att låta Allmänna reklamationsnämnden avgöra tvister för att förenkla för kunder och företag. Det är viktigt att båda parter kan dokumentera och bevisa sina påståenden. Nämndens beslut är inte tvingande och de är inte rättssäkra på samma sätt som ett domstolsbeslut. De företag som inte följer ARN:s beslut riskerar att hamna på "svarta listan" där nämnden varnar konsumenter för oseriösa företag.

Annika Wilow Sundh säger att det är ett problem att det ofta tar lång tid att få ärenden avgjorda i ARN exempelvis.

Det är det som är det hemska för konsumenterna, man ligger alltid steget efter. Oseriösa företag kan ha sin verksamhet en tid, sedan lägger de ner när det blir känt. De startar om när de får en annan affärsidé. Det finns i alla branscher.