Nyligen hölls årsmöte i den mycket aktiva bygdeföreningen. Platsen var Tofthagaskolan, dit föreningen har många kopplingar.

Ett 30-tal medlemmar kom till mötet, som bland annat handlade om revyn – som i år firar 20 år. Det konstaterades också att den länge efterfrågade cykelvägen Tofteryd–Skillingaryd har påbörjats. Annars var det en annan fråga som stod överst på dagordningen; byte av ordförande.

Läs mer:

Detta löstes smidigt mellan grannarna i Nåthult: Den hittillsvarande ordföranden, PO Toftgård i Mellangården lämnade över till Maria Roos i Gammelgården. Det innebar att ett 22-årigt ordförandeskap avslutades. Vi noterar att detta inte är det enda uppdrag som snart 71-åriga PO kliver av. Redan i början av november stod det klart att han inte hade några planer på att fortsätta i den politiska C-toppen.

Läs mer:

Kvarstående i styrelsen är Christer Malmborg, Heleen Lever, Eva-Britt Sandberg, Cecilia Manaia Sandberg och Ann Erlandsson. De styr i dag över totalt 175 medlemmar.

Vid årsmötet gicks det inte bara igenom årsberättelse och övriga inaktuella och aktuella frågor. Ann Erlandsson testade även allmänkunskaperna i församlingen genom ett quizz.