Till det humanistiska programmet på Per Brahegymnasiet har 16 personer sökt inför höstterminen. Totalt finns 26 platser. Skolan ser att 16 är tillräckligt många för att det ska bli en grupp, men det är inte tillräckligt många för att programmet ska gå ihop sig ekonomiskt.

För varje plats som inte fylls kommer skolan att få 50 procent av elevpengen, som ligger på drygt 52000 kronor, vilket beslutades i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på måndagen.

Även det industritekniska programmet på Bäckadalsgymnasiet har svårt att fylla platserna till hösten.

Till 32 platser har 15 personer sökt. 75 procent av elevpengen, som ligger på nästa 74 000 kronor, ska betalas för de platser som står tomma när programmet startar i höst.

Vi hoppas att fler ska få upp ögonen för industritekniska programmet. Hela vår region är beroende av en väl fungerande verkstadsindustri. Det är en bra arbetsmarknad, de som går utbildningen får jobb och har många arbetsgivare att välja på, säger Bengt Rengé (M), ordförande i nämnden.