Alkosmart kallar han den, där s står för sömn, m för mat, a för affekt, r för relation och t för träning.

Det handlar om att hitta en balans, få ordning och inte överkonsumera det ena eller det andra. Hitta lagom helt enkelt, men också att arbeta med de olika delarna parallellt eftersom de ofta hör ihop, säger Torbjörn.

I 30 år har han arbetat som socionom inom såväl kommunal som privat regi och sedan 2003 med beroendeproblematik. Först på behandlingshem. De senaste sex åren inom öppenvården, där han möter klienter men också handleder olika arbetsgrupper.

Idén om appen föddes hemma vid köksbordet. Varför inte använda de kunskaper jag har och dessutom försöka nå ut till vanligt folk? I dag dricker vi överlag mycket. Många klarar det men inte alla och jag ser det som en folkhälsofråga.

Målgruppen, fortsätter Torbjörn, är inte de som han jobbar med i sitt vardagliga arbete. Appen handlar mer om att nå ut bredare. Till dem som känner att de kanske dricker lite för mycket och vill göra en förändring. Eller de som vill ta en vit period, hitta balansen och minska sitt drickande.

I appen finns flera funktioner samlade. Den som laddar hem den kan få hjälp med en vit period och veckokalender, få kloka ord, notiser och allmänt pep. Dessutom finns möjligheten att fråga terapeuten, få mindfulness-tips och andra verktyg.

Man väljer själv vilka delar man vill använda. På sikt, om det blir många användare, hoppas jag också att det kan bli ett forum där det går att dela erfarenheter och prata.

Det är han som byggt och funderat ut innehållet. Två unga entreprenörer från högskolan har gjort idéerna verkliga, en illustratör har hjälpt till att få dess rätta utseende och sedan någon månad tillbaka är Alkosmart – men också den hemsida som är kopplad till appen – färdig att använda.

Det här är något jag jobbat med under 1,5 års tid och som varit väldigt lockande och roligt att göra. Inte minst att jag, som är så oteknisk, har kunnat förverkliga min idé. Dessutom känns det skönt att jag gjort något jag kan stå för.

Hur väl den kommer att slå vet Torbjörn inte men de som testat den, säger han, har uppskattat att fokus ligger på livsstilsförändring – inte bara drickandet.

Att lansera en app i dag är som att kasta en flaskpost i havet. Men jag har tagit hjälp också med marknadsföringen och jag tror att det kan finnas ett behov.

Framöver finns planer på liknande appar, där fokus ligger på förändring men med andra inriktningar än missbruk. Kanske dessutom att det går att söka marknader utanför den svenska.

Jag ser appen som ett verktyg men som alltid handlar det om att vara motiverad och lägga om vanor. Hur det går är upp till dig. Det inte finns några genvägar men kanske kan appen hyvla ner trösklar. Du vågar be om hjälp men kan vara mer anonym.