Enligt Transportstyrelsen omkom 75 personer i alkohol- och/eller drogrelaterade olyckor år 2018. Nollvisionen innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

– När alkohol eller droger är inblandade mångfaldigas risken för en allvarlig eller dödlig trafikolycka, säger Ursula Edström på trafikens hemsida, trafikstrateg vid polisen. Den som kör onykter utsätter sig själv och andra för stor fara!

Under trafikveckan kommer polisen därför satsa extra på att göra nykterhetskontroller runtom i landet. Nykterhetskontrollerna genomförs med hjälp av utandningsprov, blodprover samt urinprov vid behov.

Polisen kommer även ta del av metoden smadit, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, genom att erbjuda berusade förare vård och samtal de första dygnet efter gripandet.