Den vägsträcka där myndigheten vill att bilisterna håller en lägre fart är på väg 195. Från cirkulationsplatsen i södra Habo fram till Västra Götalands länsgräns.

Den nya hastigheten på vägsträckan föreslås blir 80 kilometer i timmen, i dag ligger hastighetsbegränsningen på 90 kilometer i timmen.

Högre fart

På en annan vägsträcka vill Trafikverket istället höja hastigheten. Det handlar om väg 26/47 från trafikplats Hedenstorp fram till cirkulationsplatsen i Mullsjö.

Där har hastigheten tidigare varierat mellan 80 och upp till 100 kilometer i timmen. Sträckan har under flera år byggts om till en mötesfri väg och nu i höst ska den vara klar. När vägen är färdig kommer 100 kilometer i timmen att gälla längs med hela sträckan.

Trafikverkets förslag på nya hastighetsgränser har skickats till kommuner och Region Jönköpings län, som ska ge sina synpunkter innan beslut tas. De nya hastigheterna ska införas under hösten om allt går enligt plan.