Det är lite kaotiskt strax innan månadens biblioteksråd ska sammanträda. Först ska alla obehöriga, ”störande moment” avlägsnas från biblioteket. Sedan ska alla de 13 som är med i rådet komma på plats. En efter en anländer de från respektive lektion, jympa eller annan aktivitet.

Som skolbibliotekarie är det faktiskt ganska bra att även ha en bakgrund fritidspedagog, säger Susanne när lugnet lägrar sig över lokalerna och det är dags att komma igång med rådet.

Efter att förutsättningarna för dagens möte har klarats ut, sätter sig Susanne lite på sidan för att låta ungdomarna själva föra diskussionen.

Idén med olika råd på Hjortsjöskolan är helt ny. Det här är ett av sju olika och vi tycker att de har bidragit till bättre trygghet och en ökad trivsel, säger hon med biblioteksdämpad röst.

Läs mer:

Tidigare fanns det bara ett elevråd. Nu har det delats upp, och knoppats av, till trivselråd, matsalsråd, caféråd, studieråd, sportråd och arbetsmiljöråd – och biblioteksråd. En ökad demokrati tycks fungera bra på Hjortsjöskolan, samtidigt som det kommunalt, på grund av bristande intresse, finns tankar på att minska antalet politiker.

Vid det avlånga mötesbordet i mitten av biblioteket diskuteras det bland annat datorer och vilka regler som ska styra användandet av dem. De får användas för olika spel, men den som behöver ha dem till studierna har företräde.

En annan fråga är ljuddämpande dörrar, så att det blir lättare att koncentrera sig för den som läser, studerar – eller spelar. Och går det att göra något roligare med den stora väggen?

Händer det något då, lyssnar ni på dem?

Ja, jag lyssnar mycket på dem, bland annat när det ska köpas in böcker. Och inredningsmässigt är soffan är ett resultat av vad som har föreslagits här, säger Susanne Westroth.

Se även:

Vill ge eleverna redskap för att påverka