–Det vi sett den senaste veckan är att antalet fall går ner. Av erfarenhet vet vi då att det går ordentligt neråt under kommande veckor, säger Malin Bengnér.

Men det är inte noll-läge, influensan förekommer fortfarande. Alla rapporterar heller inte in att de är sjuka och särskilt bland unga och medelålders bedöms det finnas en underrapportering. Man är hemma med feber, muskelvärk och hosta någon vecka och rapporterar det inte.

Många unga sjuka

Det har märkts särskilt den här säsongen då sjukskrivningar och vabb har har varit mer vanligt än mer normala influensaår.

–Det har varit en besvärlig influensasäsong. Det började före jul, men den riktiga uppgången var i januari och under februari och fram till nu har den legat på en jämn och hög nivå. Men nu märker vi att det börjar avta.

Inte optimalt vaccin

Kanske beror den utdragna säsongen på den långa vintern, men ingen vet riktigt säkert. Det man vet är att det var influensa B som slog till först och har dominerat. Vanligt är att influensa A är först och det är den som främst äldre och särskilt utsatta grupper vaccinerar sig mot. Först lite senare kom också influensa A, enligt Malin Bengnér.

Årets vaccin uppges heller inte fungerat optimalt.

- Mot influensa B var det hyfsat, men effekten mot influensa A var dåligt. Inför nästa säsong blir det ett vaccin som ger ett bredare skydd även mot influensa B.

Bättre koll

En annan vinterplåga är vinterkräksjukan som sprids med calicivirus och inte sällan drabbar sjukhus.

–Men i år har det varit mycket mindre utbrott med spridning på sjukhusen i länet. Vi hade en utbildingsinsats under hösten om hur man gör om någon kräks, hur man ska städa och jobba och det har nog delvis gjort resultat, säger Malin Bengnér.

Det har förekommit vinterkräksjuka i länet, hemma, på skolor och arbetsplatser och i olika boenden. En del fall rapporteras till smittskyddsenheten, men det finns inget system för det.

–Det förekommer nog mer än vad vi får kännedom om. Det vi kan göra är att fortsätta med utbildning till personal om hur man kan försöka undvika att många smittas.