Tidningen har försökt få tillstånd att komma upp och prata med personal på Länssjukhuset Ryhov för att skildra förberedelser och utrustning inför en eventuell spridning av coronaviruset.

Det mediala trycket på sjukhuset är stort och Region Jönköpings län har svarat med en egen informationsfilm istället.

"Ser över utrustning"

Efter att coronaviruset även hittats i Italien har antalet som testat sig i länet ökat något, då handlar det om resenärer som varit i Kina eller Italien testat sig. Men det är fortfarande på en låg nivå med mellan fem och tio testade denna vecka. Fortfarande finns inga nya bekräftade fall än den kvinna som tidigare i år rapporterats om.

Smittskyddsläkare Malin Bengnér kan inte svara på hur många isolationsrum som finns eller hur mycket utrustning Regionen förfogar över. Detta av säkerhetsskäl för landet.

– Risken är att om vi går ut med för mycket kan man samla och kartlägga hela Sveriges beredskap. Det kan låta hemlighetsfullt men börjar man samla hela bilden kan det bli känsliga uppgifter för Sverige som land, säger hon.

Däremot kan hon svara rent allmänt om vad som nu görs i beredskapsväg.

– Vi jobbar med att se över rum och utrustning, på vilket sätt vi kan omprioritera om vi får ett ökat antal fall, eller om vi behöver jobba på andra sätt. Det finns inte någonstans där det står en massa tomma sängar men det betyder inte att vi inte har förmåga, vi kan styra om på olika sätt, säger hon.

Vanliga vårdrum

Om någon har oturen att smittas och hamna i isolering beskrivs vården som helt vanligt. Skillnaden är att det är en person som vårdas i rummet. Men annars är det vanliga enkelrum med tv, stol, bord och toalett.

Så länge antalet smittade ligger på en låg nivå kommer de som behandlas stanna i isolationsrummen tills de inte längre är smittsamma, något som kontrolleras genom virusprover.

– I nuläget är man kvar tills man inte längre bedöms vara smittsamt, även om man inte är allvarligt sjuk. Så kommer vi göra så länge det handlar om få smittade. Hamnar vi i ett läge med väldigt många smittade då kanske vi prioriterar de som är allvarligast sjuka, säger hon.

Bild 1 av 7 Personalen på Infektionskliniken använder den skyddsutrustning som de brukar när patienter behandlas vid smittsam luftvägsinfektion.

Foto Johan Werner, Region Jönköping

Hur många kan man behandla och hur länge?

– Även det är en fråga vi inte kan besvara av säkerhetsskäl. Men det handlar inte om exakta siffror. Det handlar om att prioritera och skjuta upp sådant som inte är akut, det här handlar om ett dynamiskt skede och inte om antalet platser utan hur man omprioriterar, säger hon.

Sanering av rummen är inte svår, viruset är känslig för alla sorters rengöringsmedel. Ett annat problem kan också vara oron i sig kring viruset.

– Det blir ett problem om många är alltför oroliga. Fortfarande är det så att i Sverige behöver man inte känna oro. Även om Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för att personer med smitta upptäcks i Sverige, bedöms risken för allmän smittspridning som låg, säger hon.

Utöver Länssjukhuset Ryhov pågår förberedelsearbete på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset. Även andra aktörer förbereder sig, exempelvis Värnamo kommun som reviderar sin pandemiplan.