När Kristina Winberg från Jönköping steg fram som Sverigedemokraternas toppnamn inför EU-valet förra året höjde många på ögonbrynen. En lokalpolitiker utan mycket mer erfarenhet än några få år i kommun- och landstingsfullmäktige.

Nu har hon suttit i Europaparlamentet sedan i somras.

– Det har varit väldigt spännande, man lär sig nya saker hela tiden. Det är fullt upp från morgon till kväll. Det har varit mer intressant än jag förväntade mig, säger Kristina Winberg när Jönköpings-Posten får en kort pratstund i parlamentet i Strasbourg där dagarna är fulltecknade med möten och debatter.

Den senaste månaden har mycket fokus legat på annat än politiska frågor. Aftonbladet avslöjade att Kristina Winbergs politiske sakkunnige, juristen Joel Ankar, uttryckt sig grovt rasistiskt på nätforumet Flashback. Först var beskedet från Winberg att han skulle gå på dagen, men sedan visade det sig att han jobbar kvar.

– Han jobbar med administrativa uppgifter. Det pågår en utredning som vår personal- och säkerhetsavdelning har ansvar för, säger Kristina Winberg.

Vad säger du om de saker han har skrivit?

– Jag vill inte kommentera det när det är under utredning. Men jag har lämnat in papper på att jag har brist för förtroende för honom och det gäller fortfarande.

Hur har det påverkat ditt arbete?

– Jag var väldigt chockad så klart. Men man har sina dagliga rutiner och jobbar på. Jag har mer personal så det har funkat bra ändå.

– Det är klart att det tar kraft och energi, men jag måste gå vidare, jag vill göra ett bra politiskt arbete och lämnar detta åt de som ska ta hand om det, jag har gjort mitt.

Andra EU-parlamentariker som JP har varit i kontakt med anser dock inte att Winberg har gjort sitt.

– Det är kvalificerat skitsnack att hänvisa vidare, hon är personalavdelningen. Det hon säger handlar bara om att föra journalister bakom ryggen, säger Folkpartiets Cecilia Wikström.

Även tjänsteföreskrifterna säger att en parlamentsledamot själv kan bryta en assistents anställning.

Kristina Winberg fortsätter dock att hävda att ärendet ska ligga hos SD:s personal- och säkerhetsavdelning samt Europaparlamentet.

– Personalavdelningen i Stockholm har hjälpt till att anställa honom och han är anställd hos Europaparlamentet. De har kontakten nu. Jag har uttalat mitt bristande förtroende. Jag har inte heller tid med detta utan vill ägna mig åt politik.

Enligt en rankning är Kristina Winberg den svenska ledamot som har varit mest aktiv i parlamentet hittills.

– Roligt, det är inget jag har eftersträvat. Men jag tycker att det är väldigt intressant och försöker vara aktiv.

Hennes hjärtefrågor rör medborgerliga fri- och rättigheter, asylpolitik, inre säkerhet och terrorism, säger hon. När det gäller terrorism vill hon ha mer gränssamarbete och kontroll av vilka som kommer till Europa.

– Framförallt efter allt som har hänt i Paris och Köpenhamn och vi ser hur det blir mer och mer terrorattacker. Frågan är var det händer härnäst? Jag kanske inte alltid får majoritet för min linje i mitt utskott men jag kan komma till tals och göra min åsikt hörd.

Tiden i parlamentet har inte förändrat hennes EU-kritiska inställning, säger hon.

– Det var nästan värre än jag hade förväntat mig. Hur pass byråkratiskt allting är och hur mycket makt EU ändå har. Jag har inte blivit mer EU-positiv.

Så du har för mycket makt?

– Ja. Sedan finns det ju saker som jag tycker att vi ska samarbeta kring, till exempel brottsbekämpning, terrorism och gränsskydd.

Allmänt tycker hon att fler frågor ska lösas i medlemsländerna. Två aktuella frågor är EU-gemensam åklagarmyndighet samt gemensam asylpolitik. Båda försöker SD sätta stopp för, trots att Sverige i dag tar emot betydligt fler flyktingar än EU-snittet.

– Visst, en gemensam asylpolitik skulle hjälpa Sverige. Men jag tycker inte att EU har rätt att bestämma vilken kapacitet och möjlighet varje land har att ta emot flyktingar. Man kan istället lämna rekommendationer på hur många som ska tas emot och framförallt att man försöker hjälpa flyktingar på plats.

Att hjälpa flyktingar på plats vid oroshärdarna är ett argument som ofta används av Sverigedemokraterna. Kristina Winberg konstaterar att det är förvånansvärt tyst kring den frågan i EU.

– Jag har tagit upp frågan, men inte fått gehör i mitt utskott. Den borde lyftas mer.

Kristina Winberg vill ha en ny folkomröstning om EU-medlemskap. Norges situation är bättre, anser hon.

– Norge har en femtedel av kostnaden och bestämmer sina egna lagar och regler. Samtidigt som de drar nytta av handelsavtal och annat med EU. Jag vill inte ha det här överstatliga utan förespråkar ett mellanstatligt samarbete.