20 januari hade vi ett angrepp och eftersom vi har ett gällande skyddsjaktstillstånd så genomförde vi ett nytt försök att jaga det här lodjuret som vi tror orsakat angreppet, säger Linda Andersson rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen.

Det nu aktuella angreppet skedde nattetid i en mindre vinterhage rakt norr om Mullsjö. Två får låg döda i hagen.

Det var en tacka och en bagge.

Länsstyrelsen genomförde ett försök att spåra och avliva lodjuret, utan resultat. Skyddsjakten går till så att jägare posteras ut i närheten av platsen där det skett en attack men insatsen brukar avbrytas efter något dygn eftersom sannolikheten minskar att lodjuret ska komma tillbaka till samma plats. Så snart länsstyrelsen kan konstatera att det varit en ny lodjursattack kan skyddsjakten aktiveras på nytt, om, det finns ett gällande tillstånd.

Det senaste togs i början av januari och det gäller till och med lördag 3 februari.

Med tanke på den senaste händelsen så diskuterade länsstyrelsen möjligheten att förlänga tillståndet för skyddsjakten men valde ändå att avsluta den när den löper ut 3 februari.

Vi kommer inte att ta beslut om en förlängning av skyddsjakten utan vi avvaktar och ser. Vi vill samordna oss med länsstyrelsen i Västra Götalands län. De vill avvakta. Vi har en beredskap att fatta beslut om det händer något igen, säger Linda Andersson.

När det rör sig om attacker nära länsgränsen så kan de två länsstyrelserna ta beslut om att samordna skyddsjakten.

De senaste 12 månaderna har det inträffat sex lodjursangrepp i Habo och Mullsjö kommuner och sammanlagt har nu 17 får dödats eller avlivats i samband med angreppen.