Att bedriva tomteverksamhet

– att utan någon motprestation ge julgåvor

eller ekonomiskt understöd –

är inte i sig straffbart eller annars otillåtet enligt svensk lag.

Att vara tomte är inte heller straffbart

i fall där det bedrivs i former som kan beskrivas som organiserade,

om man med detta menar att enskilda tomtar och nissar

samordnar sina aktiviteter samt bor, reser och lever tillsammans.

Att på detta sätt organisera tomteverksamhet

är inte brottsligt så länge det inte sker på ett otillbörligt sätt

dvs. ingen får tvingas på en julklapp

och ingen får luras att vara tomte åt någon annan.

Att mot sin vilja bli påtvingad tomtemask eller tomtens uppgifter

kan betraktas som människohandel

om situationen innebär nödläge

för den utsatte enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken (2010:371).

Att begå brott mot den som är tomte,

t.ex. ofredande, stöld eller sarkastiska kommentarer

kan utgöra hatbrott,

i form av hets mot folkgrupp eller olaga diskriminering.

Av UKON

Här hittar du fler nyskrivna versioner av Viktor Rydbergs "Tomten":

Magnus Utviks:

Johanna Thydell:

Katarina von Bredow: