Undersökningen som gjordes hösten 2016 sammanställer svar från 4150 skolungdomar på högstadiet och gymnasiet. Ungdomarna har fått svara på frågor om bland annat alkoholvanor, skolk och sömnvanor. ANDT-undersökningen bygger på ett samarbete mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen och enligt kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) finns efterfrågan på den här typen av undersökningar av medborgare i allmänhet och föräldrar i synnerhet.

Mycket i undersökningen tyder på positiva trender. Alkoholdebuten klättrar uppåt i åldrarna och den regelbundna alkoholkonsumtionen har minskat i alla årskurser. Detta ses som ett kvitto på de förebyggande insatser som kommunen jobbat med. Det upplevda måendet och sömnen går däremot åt fel håll. Fyra procent av ungdomarna i årskurs nio sover mindre än fem timmar per natt.

Antingen sover man dåligt för att man mår dåligt eller så mår man dåligt för att man sover dåligt. Det är svårt att säga var det börjar, säger fältsekreteraren Andreas Fransson som möter ungdomar i sitt dagliga arbete.

Jag blev väldigt förvånad över att så många ungdomar sover för lite. Det här är ju inget vi i kommunen kan förändra genom beslut, säger ansvarigt kommunalråd Andreas Sturesson, KD.

Enligt undersökningen är sömnproblemen något mer utbredda hos flickor än hos pojkar.

Det sägs ju att kraven i samhället ökar, men kraven upplevs högre när man inte sover. Tjejer har kanske mer press på sig att följa med i sociala medier, säger Andreas Sturesson.

Materialet i undersökningen kommer att revideras och användas i det sociala arbetet med ungdomar. Det sker satsningar hela tiden på många fronter, speciellt genom samverkan i det förebyggande arbetet.

Lotta Randau, barn- och elevombud utbildningsförvaltningen, berättar om "Föräldrar förebygger", ett samverkansprojekt mellan social-, utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningen, som startades 2008 där föräldrar blir inbjudna till dialog kring alkohol- och tobaksanvändning.

Vi pratar om sömn och skärmtid med föräldrarna i det här projektet, säger Lotta Randau. Undersökningen har inte studerat sömnvanor hos ungdomarna innan 2013 så det är svårt att se utvecklingen längre tillbaka, menar hon.

Det här är grymt bekymmersamt. Det spelar ingen roll hur duktiga pedagoger vi har. För lite sömn gör att man inte kan prestera bra i skolan. Det blir en nedåtgående spiral, säger Andreas Sturesson.