Sedan tidigare finns planer på att sälja det gamla stadshuset till en privat aktör som kan göra om lokalerna till bostäder. Det kan dock dröja och det verkar inte finnas någon garanti för att den som köper byggnaden faktiskt använder den till bostäder.

Den som köper stadshuset kan jämna det med marken om den vill. Men vi ska göra om detaljplanen så att det finns möjlighet att ha bostäder där, säger tekniske direktören Thomas Bergholm.

Han berättar att tekniska kontorets förslag var att göra om stadshuset till ett genomgångsboende.

Bostadsbristen är stor för alla kategorier i samhället. Med ett tillfälligt boende för studenter och, eller, migranter skulle en del av bostadsbristen lösas tillfälligt.

Tekniska kontorets tjänstemän hoppades att stadshuset skulle användas till bostäder i nuvarande skick genom att komplettera med dusch och toaletter i modullösningar på gården.

Då skulle vi snabbt kunna göra om stadshusets lokaler till tillfälliga bostäder, säger Tomas Bergholm.

I praktiken var förslaget dock inte så enkelt att genomföra.

Det visade sig tyvärr att det är mer komplicerat och kostsamt än vi trodde. Det finns regler och krav på bland annat ventilation och miljösanerande åtgärder, som gör att det blir dyrare.

Enligt Tomas Bergholm är inget bestämt om stadshusets närmsta framtid. Det är upp till politikerna att ta beslut.

Ska kommunen satsa på att göra plats åt tillfälliga bostäder i stadshuset, eller ska processen att sälja huset snabbas på? Det ska politikerna ta ställning till, säger Tomas Bergholm.

Det är i mångt och mycket en budgetfråga. Så vi får vänta på besked tills budgeten är klar, i slutet av oktober, avslutar han.