Testa dina kunskaper i källkritik med vårt quiz som du hittar

Hur navigerar man i den virala världen? Det digitala informationsflödet och möjligheten att snabbt sprida information genom sociala media ger oss inte bara ökade möjligheter att kommunicera och hämta information. Det ger också upphov till att stora mängder felaktig information kan spridas utan kritisk granskning. Påhittade historier som förr kanske skickades runt som handskrivna kedjebrev med snigelposten kan idag spridas med eldens fart över hela världen genom sociala media. Ämnet är aktuellt och vi möter allt oftare begrepp som fake news i medias rapportering.

- Att belysa journalistens roll som källgranskare känns allt mer viktigt och därför har vi valt att ha källkritik som fokus när vi träffar våra läsare på SmåLit. Jag är säker på att våra journalister kommer att dela med sig av ett och annat tips på hur du undviker några av nätets fallgropar med falsk information här idag, säger Hallpressens ansvariga utgivare Marie Johansson Flyckt.

SmåLits dagsprogram i Jönköping (Stadsbiblioteket och Länsmuseet) 4 februari och i Värnamo (Gummifabriken) 5 februari är öppet för alla.