Relaterat till artikeln

Beläggningsarbetet vid E4 i Jönköping inleddes i lördags och kommer att pågå under de närmaste två veckorna. Trafikverket informerar om att de kommer att asfaltera av- och påfarter till E4 vid trafikplatserna Huskvarna södra, Österängen, Ekhagen A6, Ljungarum och Råslätt.

– Jag kan i nuläget inte säga några exakta tider om när de olika på- och avfarterna kommer att asfalteras, säger Alexandra Elias på Trafikverkets pressjour.

Arbetet kommer uteslutande att genomföras under kvälls- och nattetid. Det första asfalteringsarbetet inleds på onsdag kväll (30 maj) klockan 19 och ska förhoppningsvis vara genomfört vid klockan 06 på torsdag morgon.

– Vi har lagt beläggningsarbetet under de tiderna för att det ska bli så liten påverkan på E4-trafiken som är möjligt, säger Alexandra Elias.

Samma tidsschema är sedan upplagt för beläggningsarbete från kvällen på söndag 3 juni till morgonen den 4 juni och även efterföljande två kvällar och nätter. De tider som asfalteringsarbetet pågår kommer trafiken att behöva ledas om.

Preliminärt ska arbetet vara klart i slutet av vecka 23, men det kan även bli så att arbetet tar längre tid än så. Det styrs lite av vädret då vissa av arbetsmomenten inte kan genomföras i alla väder.

Vägarbetena kan innebära en del begränsad framkomlighet för bilister.

Sedan tidigare pågår även vägarbeten på E4 mellan Huskvarna och Gränna där Röttlebron renoveras. Men eftersom det arbetet sker i norrgående körfält så kommer de två E4-arbetena inte direkt att påverka varandra.

FOTNOT: I en tidigare version av artikeln stod det att E4 skulle stänga av under tiden som arbetet pågår. Korrekt ska alltså vara att det är på- och avfarter till E4 som stängs av när beläggningsarbetet pågår.