Vaggeryd är en av få kommuner i landet som fortfarande inte har infört Nattis. I en motion till fullmäktige föreslår nu Vänsterpartiet genom Martin Damberg att kommunen ska se till att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider och att barnomsorg ska finnas tillgänglig när behov finns.

Matcha kravet

– Vi har sett ett problem här. Samhället förväntas snurra dygnet runt och då måste vi ha en samhällsservice som matchar det kravet, säger Martin Damberg.

I motionen skriver han att olika former av skiftarbete, nattarbete och arbete på obekväma tider numera snarare är regel än undantag och för många föräldrar ställer det till ganska stora problem. Särskilt som drygt var tredje småbarnsförälder idag arbetar på obekväma tider.

Tacka nej till jobb

När det inte finns någon nattlig barnomsorg i Vaggeryd tvingas de försöka ta hjälp av närstående, gå ner i arbetstid eller kanske rentav tacka nej till arbete. Och allra värst drabbas ensamstående föräldrar vilket oftast är kvinnor.

Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att kommunen erbjuder barnomsorg på obekväma tider, det är viktigt ur ett arbetsmarknads- och jämställdhetsperspektiv och ur rättvisesynpunkt.

– Det här är en fråga som på allvar kan påverka människors vardag till det positiva, säger Martin Damberg som har fått övervägande positiva reaktioner på sin motion.

Att Vaggeryd ännu inte har något "Nattis" tror han inte beror på ovilja utan att frågan inte har diskuterats tidigare.

– Frågan måste lyftas upp på bordet, jag tror inte det finns något motstånd egentligen.

Han vet inte när motionen ska behandlas men gissar att den tas upp vid nästa fullmäktigemöte.