I Kråkerydskolans matsal har de som ingått i valdistriktet Kråkeryd-Möllekullen under dagen kunnat rösta och tidvis har det varit långa köer för att komma in.

– Det har varit fullt upp sedan vi öppnade klockan 8:00, det har varit köer hela tiden ungefär men från halv fem började det lugna ner sig lite, säger Thomas Andersson vice ordförande i Kråkeryd -Möllekullens valdistrikt.

Nytt för detta valet är att boende på Möllekullen ska rösta i Kråkerydskolan. Detta efter att man gjort om valdistrikten. Bakgrunden är att ett valdistrikt måste ha minst 1 000 och max 2 000 röstberättigade. Kråkeryds valdistrikt hade endast 979 röstberättigade, så kommunfullmäktige klubbade vid augustisammanträdet 2017 igenom ett beslut om att Mölekullen bytte valdistrikt från Gunnarsbo till Kråkeryd.

Rolf Vigren, orförande i Kyrkbyns valdistrikt tror på ett högt valdeltagande i år.

Foto Emma Rex

Även i Socken Stugan i Kyrkbyn ser det ut att bli ett högt valdeltagande.

– Det har varit en jämn ström hela dagen. Vi har prickat i de flesta valberättigade, säger Rolf Vigren, ordförande i Kyrkbyns valdistrikt.