Vid tre av fyra tillfällen brukar det stå gymnastik på schemat, men i dag är det bingo som gäller. Förskolläraren Thom Gustafsson hjälper till att fälla upp borden i gymnastiklokalen. Tidigare kunde man sitta i matsalen och spela, men nu används den av Östra skolans elever från Vaggeryd som äter sin lunch där.

– För oss blir det en del i projektet att bygga vänskapsbroar över generationsgränserna, berättar Thom. Andra aktiviteter där är att hälsa på i syslöjden på högstadiet och att ta hjälp av mellanstadieeleverna på intilliggande Sörgårdsskolan med att läsa sagor.

För att det inte ska bli alltför stimmigt har gruppen begränsats till fyra barn. Två som har varit med tidigare och två som är med för första gången. De är bland de äldsta på förskolan och ska börja förskoleklass nästa år. Alla sköter sig exemplariskt och tittar sig omkring med stora ögon.

– Många av dem har ingen farmor eller morfar på nära håll. Jag har sett hur de lär sig att se de äldre som individer, snarare än som handikappade.

Även från äldreboendets sida uppskattar man utbytet mellan unga och gamla.

– Jag tycker att det är kul med barnen, säger Olof Andersson. Jag har varken några egna barn eller barnbarn.

En av de frågor som äldreboendet arbetar med är att ge de äldre en bra värdegrund. I detta ingår bland annat att ha en varierad vardag och prova på olika saker – som bingo och att umgås med barn.

– Det är jätteroligt att ha barnen har, säger undersköterskan Linda Andersson. De äldre skiner upp och kanske lär barnen sig att respektera de äldre.