Nu har organisationen Hjärt-Lungfonden kommit ut med Hjärtrapporten för 2016. Statistiken visar bland annat att var femte person i landet har högt blodtryck, eller hypertoni som sjukdomen heter.

Bland personer som är 65-84 år har nästan hälften högt blodtryck år 2015, vilket är en stor ökning jämfört med 2004 då siffran var 39 procent.

Jönköpings län ligger på riksgenomsnittet när det gäller andelen personer som diagnostiseras med hypertoni. Dawid Krusiak, sektionschef för hjärtvården på Länssjukhuset Ryhov, ser allvarligt på utvecklingen.

Den som har hypertoni löper högre risk att också drabbas av flera allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar som stroke, hjärtsvikt och hjärninfarkt, säger han.

Dawid Krusiak uppmanar alla som är 35-40 år och uppåt att kontinuerligt kontrollera blodtrycket hos företagshälsovården eller primärvården.

Man kan ha högt blodtryck utan att veta om det. Man behöver inte ha så mycket besvär. Vanligast är att man är väldigt trött och orklös.

Vad beror det på att fler drabbas av högt blodtryck?

Det finns många riskfaktorer. Först och främst finns en ärftlighet och har man sjukdomen i familjen är det extra viktigt att man kollar sig själv. Sedan är det här ett samhällsproblem. Vi lever snabbare med ökad stress. Vi vet också att rökning och hög alkoholkonsumtion ökar risken, säger Dawid Krusiak.

Regelbunden motion och god kosthållning minskar vidare risken att drabbas av högt blodtryck. Detta är också oerhört viktigt när man väl fått sjukdomen. Behandling med läkemedel är oftast nödvändigt för hypertoni.

Det är viktigt att man tar sin medicin regelbundet; att man tar den här sjukdomen på allvar. Oftast krävs en livslång behandling, säger Dawid Krusiak.