Läs mer: IT-chef anklagas för hot och sexism

Jönköpings-Posten har tidigare efter att ett antal medarbetare på IT-avdelningen riktat kraftig kritik mot Kaj Stenman, IT-chef.

Skrivelsen från Vision anklagar Kaj Stenman för att vara manipulativ, hotfull och sexistisk.

Carl-Johan Korsås har sagt att kommunen tar anklagelserna på stort allvar och att de kommer att utreda påståendena. Kaj Stenman välkomnar utredningen och skrev i ett mejl till JP att .

Konsekvensen blir att folk söker efter andra jobb, att de inte mår bra. Att de inte litar på att de kan hantera det här, säger Visions ordförande Maria Carlsson.

Flera källor har berättat för JP att många väljer att sluta på IT-avdelningen och att orsaken är Kaj Stenmans ledarskap. "Kompetens som varit svår att ersätta har tappats", skriver en medarbetare.

Läs mer: Chefen efter sexismkritik: Bra att de utreder

Jönköpings-Posten har granskat personalomsättningen på kommunens IT-avdelning de senaste åren. Siffrorna visar på en relativt kraftig ökning, samtidigt är det cirka 70 personer som arbetar på IT-avdelningen och några medarbetare som slutar ger snabbt utslag i statistiken.

2014 var IT-avdelningens personalomsättning 2,2 procent och låg då cirka en procent under kommunen som helhet. 2015 hade siffran ökat till 5,6 procent vilket istället innebar en procent högre omsättning än för kommunen som helhet.

"Beror på besparingskrav"

Men det är föregående år som sticker ut. 2016 slutade 11,3 procent av personalen på IT-avdelningen, exklusive pensionsavgångar. Det är dubbelt så hög siffra som för kommunen som helhet.

Christine Herz, PA-konsult på Jönköpings kommun förklarar siffrorna med att IT-avdelningen hade ett besparingskrav i fjol.

Besparingskravet gjorde att vi erbjöd några medarbetare tidigare pension och därmed behövde vi inte säga upp några mot sin vilja, säger hon och berättar att det säkert går att hitta liknande siffror på andra avdelningar i kommunen.

Personerna gick inte i ålderspension och räknas därmed in i de 11.3 procenten exklusive pensionsavgångar.

Så att personalomsättningen har fördubblats ser ni inte som något stort problem?

Inte i och med att vi hade ett besparingskrav.

Hittills i år har något färre slutat på IT-avdelningen jämfört med kommunen i helhet, procentuellt räknat.

Läs mer: Kritik: IT-konsult fick chefstjänst utan förhandling

Läs mer: IT-gräddfil blev godkänd på högsta nivå

Läs mer: Jönköping utreder omfattande hackerattack