Wilander menar att han inte vill blanda sig i verksamhetsfrågor.

Som politiker ska man vara väldigt försiktig med att tycka, för vi har inte sakkunskapen. Inte ens vi får de sekretessuppgifter som finns bakom varje fall. Jag utgår från att våra tjänstemän är professionella i sitt arbete. Det utgår jag från att alla är som jobbar med de här frågorna.

Men hur tycker du att detta rimmar med kommunens ambition och ledstjärna om att ha kunden i centrum?

Jag ser inga problem med det. Så länge vi följer lagar och regler. Och det utgår jag från att vi gör i allt vi pysslar med i kommunen. Vi gör inte mer och vi gör inte mindre, men vi måste följa de lagar och regler som finns, det är grundprincipen för all offentlig verksamhet.

Tycker du att man har haft kunden i centrum här?

Nu handlar det inte om att ha kunden i centrum i den här frågan. Grunden är de lagar och regler som finns, det vore ju fel om man gjorde avsteg från det för att ha bara kunden i centrum, det vore ganska orättvist mot alla andra, då tolkar man saker och ting fel.

Föräldrarna i vår artikel

Om man som enskild individ får ett negativt beslut så är det klart att man upplever det som negativt, det skulle väl alla normala människor göra. Men det är inte detsamma som att det är fel. Men det ska ju prövas. Jag utgår från att de som tycker att de fått felaktiga beslut går vidare med sitt ärende till högre instans. Sen behöver man inte gilla de beslut man får där, men mycket mer kan man inte göra.

Tranås kommun har som mål att öka invånarantalet till 20 000 personer år 2025. Anders Wilander tror dock inte att uppmärksamheten kring fallen påverkar det arbetet.

Inte alls. Vissa trivs i kommunen, andra gör inte det. En del väljer att flytta, andra väljer att bo kvar. Men man ska inte glömma bort att vi har sen 2007, då vi inledde jobbet med att bli fler skattebetalare, ökat med över 1 100 personer.

Vill ni även ha medborgare med funktionsnedsättning?

Vi vill ha alla typer av medborgare. Vi gör ingen skillnad på personer i det fallet.