Relaterat till artikeln

Sedan 2010 har våldsbenägna män i nära relationer kunnat få psykologisk behandling i Jönköping. Då startade ett tvåårigt projekt med statliga pengar - Mansrådgivningen. Den verksamheten blev permanent med två heltidstjänster och drivs under namnet ATV, Alternativ till våld.

För två år sedan startade ett projekt, också med statsbidrag, som vänder sig till våldsoffren. Det är till allra största delen kvinnor som lever eller har levt under våldsförtryck och som kan ha utvecklat en psykisk ohälsa på grund av det.

Läs mer: Våldsutsatt: ”Jag förstår inte hur de tänker"

Men när projektpengarna nu tar slut vid nyår har beskedet kommit till personal på ATV att projektet läggs ner. Det finns enligt Dan Rosenqvist ingen plan för någon fortsättning eller besked om vilken hjälp kvinnorna ska få.

Känslorna är upprörda hos personalen som talar om ojämställd vård, det handlar ju om våld i nära relationer.

– Männen får professionell behandling av psykolog och psykoterapeut men kvinnor får söka behandling på en vårdcentral eller inom psykiatrin. Det är ett märklig signal och ingen jämställd vård som erbjuds.

Rinner ut i sanden

Dan Rosenqvist ser också att den speciella verksamhet som byggts upp med nära samverkan med socialtjänst och i nätverk med kvinnojour riskerar att rinna ut i sanden.

– Det är ju inte så att utsatta kvinnor direkt söker vård på egen hand, det är till kvinnojourer de först vänder sig. De kan ha utvecklat depressioner eller vara svårt traumatiserade och behöver professionell hjälp mot ångest och mardrömmar. Det handlar också om att få en arbetsförmåga och inte minst en föräldraförmåga när barn finns med i bilden.

Vill fortsätta

– Det är ju inte så att utsatta kvinnor direkt söker vård på egen hand, det är till kvinnojourer de först vänder sig. De kan ha utvecklat depressioner eller vara svårt traumatiserade och behöver professionell hjälp. Det handlar också om att få en arbetsförmåga och inte minst en föräldraförmåga när barn finns med i bilden.

Han skulle vilja att de ansvariga i Region Jönköpings län och kommunen tänker om och att projektet blir en permanent verksamhet, liksom för männen. Men de politiker som visat intresse tidigare har varit tysta om en fortsättning. Om det skulle komma pengar från ett nytt statsbidrag så är det bättre än inget. Men på ATV vill de inte hanka sig fram i projekt utan vill kunna fortsätta en stabil utveckling.

– Vi har byggt upp har en bra verksamhet gentemot våldsutövarna och det är viktigt att erbjuda dem hjälp. Men när man tittar på forskning som gjorts så går det att ifrågasätta effekterna. Men när det gäller behandling till våldsoffer finns evidens, där kan vi påverka, säger Dan Rosenqvist som talar för hela personalgruppen.

Relaterat till artikeln