Det är Hjortsjöskolans trivselgrupp som nu välkomnar elevernas vårdnadshavare. Detta är en fortsättning på det projekt som inleddes förra läsåret. Då var det många som uppskattade sina besök. Kommentarerna efteråt handlade om att skolan har förändrats sedan de själva var barn och att det var intressant att se hur det fungerade i det egna barnets klass under lektionstid.

Då, under hösten 2017 och våren 2018, besöktes skolan ungefär 3-4 gånger i veckan. Det innebär att det fortfarande är många vårdnadshavare som inte har tagit del av sina barns vardag.

Fullt under hösten

Under höstterminen är dagarna redan fyllda med besök. Speciellt stort intresse har det varit bland vårdnadshavarna i årskurs 7 och 8. De som inte kom med och är intresserade kommer att få en ny chans under vårterminen.

– Ett syfte med inbjudan är att hem och skola ska få ett gemensamt perspektiv om hur skolan och elevgrupperna fungerar. Forskning visar att föräldrarnas engagemang, deras förväntningar på sina barns skolarbete och förekomsten av ett ömsesidigt förtroende mellan skolan och föräldrar är viktiga variabler för att barn och unga ska nå framgång i skolan, säger läraren Nezam Nazari som står bakom inbjudan.