Ett tecken på att bonussystemet var en lyckad satsning sommaren 2018, var att upphovsmakarna Linda Hilletofth och Jessika Holmkvist fick pris för bästa förbättringsarbete inom kommunen. Ett kanske ännu tydligare erkännande är att satsningen upprepas under sommaren 2019.

– Förhoppningen är att det nu ska fungera ännu bättre tack vare den utvärdering som gjordes med såväl personal som brukare. En skillnad blir att introduktionen kommer att starta tidigare och att information inte ska skickas via post utan ska ges via webben, berättar Linda Hilletofth.

Intresset ökar

Av totalt 300 medarbetare är det 50 stycken deltidsarbetande som har nappat på årets erbjudande. De som är intresserade av att jobba mer under sommaren vill i snitt öka sin arbetstid med 20 procent i veckan. Förutom en högre månadslön ger detta en bonus på 4 000 kronor, före skatt.

Bonussystemet innebär i praktiken en temporär lönehöjning för den som jobbar mer under veckorna 25–32. Samtidigt sparar det in resurser i och med att behovet av att rekrytera sommarvikarier minskar.

Dessutom minskade antalet sjukskrivningar och kostnader för övertidsersättning, vilket också kan vara effekter av bonussystemet. Ytterligare en viktig effekt, menar Linda, är att kvaliteten i vården ökar. Det gör att andelen vana medarbetare ökar, vilket i sin tur ökar tryggheten för såväl brukare som vikarier.

Systemet med bonus för deltidsanställda ökar tryggheten inom omsorgen. En större andel av personalen känner till verksamheten, jämfört med ett system uppbyggt på enbart sommarvikarier.

Foto Gunnar Hoglund

Bygger på deltid

Det här bygger ju på att många normalt jobbar deltid. Hur rimmar det med kommunens strävan att alla ska erbjudas heltid?

– Det projektet har ännu inte lanserats fullt ut. Men deltidsanställda kommer att erbjudas heltid – då kan det vara bra att prova-på nu under sommaren.

Med tanke på att många vikarier är oerfarna, är det sammanlagt mer personal i tjänst?

– Nej, vi utgår från behovet, och säkra arbetsinsatser tryggas genom en kvalitetssäkrad introduktion, som innefattar bland annat förflyttningstekniker och bredvidgång på arbetsplatserna.

Det är alltså främst inom äldrevården, på vårdboenden, i hemtjänst och på nattjänstgöring, som sommarlösningen är arbetstidsförlängning och vikarier, men även inom funktionshinderomsorg och sjukvård berörs. För att vara behörig som sökande ska man ha fyllt 18 år, helst ha körkort och kunna hantera svenska muntligt och, med tanke på dokumentationskraven, skriftligt.

– Helst ser vi också att vikarierna har någon form av utbildning. Som vård och omsorg eller barn och fritid, säger Linda Hilletofth.