Läs mer: Sandagymnasiet får roddutbildning

Läs mer: Student-EM i rodd till Jönköping

Roddsatsningen i Jönköping kan få ett snöpligt slut. Efter att länsstyrelsen avslog Jönköpings Roddsällskaps begäran om hastighetsbegränsning på Munksjön har nu Svenska Roddförbundet gett sig in i diskussionen.

Nyligen var det en dödsolycka i Köpenhamn med skoter och vi är rädda att det händer något här, säger Mats Almlöw, ordförande i Svenska Roddförbundet och sekreterare i Jönköpings Roddsällskap.

Mats Almlöw berättar att skoterförare kör i höga hastigheter på sjön och ibland kommer farligt nära roddarna.

Svenska Roddförbundet har skrivit ett brev till kommunen där de varnar för de konsekvenser som kan bli om inget görs. Förbundet skriver att satsningen på roddutbildningen vid Sandagymnasiet kan tillintetgöras, om inte säkerheten på sjön kan garanteras för eleverna. De varnar också för att det i framtiden blir svårt att få dispens för internationella tävlingar.

Även U23-laget, som siktar på OS i Tokyo 2020, störs i sina träningar av snabbkörande skotrar.

Klubbarna runt sjön kan komma överens men det saknas kontroll över friåkningen. Vi är inte ute efter att göra sjön tråkigare men vi är livrädda att det kommer ske en olycka, säger Mats Almlöw.

Det var i januari som Jönköpings Roddsällskap fick ett slutligt avslag av länsstyrelsen. Myndigheten ansåg inte att en hastighetsbegränsning var en lösning för problematiken med vattenskotrar, bland annat av hänsyn till andra aktörer runt sjön.

Vi tycker att problemet är länsstyrelsens tolkning men vi vet att kommunen tittar på frågan och försöker hitta lösningar. Vi förväntar oss att alla inblandade inser riskerna med vad som kan hända, säger Mats Almlöw.