Regeringen vill införa något man kallar kvotplikt för att öka användningen av biodrivmedel. Det innebär att drivmedelsförsäljare successivt kommer att få ökade krav på större inblandning av biodrivmedel. Om de inte klarar av att nå upp till kvoten får de böta.

Meningen är att systemet ska driva fram en större efterfrågan och produktion av biodrivmedel, men leverantören Preem varnar för att detta kan leda till att dieselpriserna stiger med upp till 1,20 kronor per liter.

En .

Enligt regeringen

Reduktionsplikt föreslås införas 1 juli 2018. Systemet innebär att de som distribuerar drivmedel ska minska sina utsläpp av växthusgaser genom att blanda in biodrivmedel i den bensin och diesel som säljs.

Hur mycket biodrivmedel som ska blandas in utgår från dagens inblandningsnivåer och kommer sedan successivt att höjas.

"Ett indikativt mål för 2030 skulle innebära ungefär 50 procent inblandning av biodrivmedel i både bensin och diesel”, skriver regeringen i sitt förslag.