Grundvattennivåerna är fortsatt låga i Jönköpings län, och allvarligast är problemet på Höglandet. Vetlanda och Värnamo har redan infört bevattningsförbud, och enligt länsstyrelsen finns det inget som talar för att läget kommer att förbättras innan växtsäsongen är över i slutet av oktober. En förutsättning för att grundvattennivåerna ska återställas är dock att det faller rikligt med nederbörd.

I torksans spår har länets krissamverkansgrupp och Lantbrukarorganisationen LRF startat ett inventeringsprogram för att kartlägga alla brunnar som har sinat eller är på väg att sina.

Jörgen Fyhr i Malmbäck är en av lantbrukarna som har problem.

Vattnet tog slut. Så just nu är jag väldigt sparsam. Jag är inne i ett avvaktande skede. Men räcker vattnet inte så måste jag borra. Det finns inget mer att välja på, säger han.

Fast han har en bra dimensionerad brunn har han svårt att ta ut så mycket vatten han skulle behöva. I dag mäter han vattennivån varje dag för att säkerställa att brunnen inte ska sina igen. Än så länge klarar han djurhållningen på gården.

Men läget är extremt. Jag vill hävda att grundvattnet är ännu lägre nu än 1994.

Sommaren 1994 minns många som rekordvarm, och riktigt så bra väder har vi inte haft i år. Det stora problemet är i stället att vattenmagasinen inte har fyllts på under vintermånaderna.

Än så länge har LRF fått in ett 20-tal rapporter från lantbrukare som har vittnat om att deras brunnar har blivit torrlagda. Flertalet av dem bor i den östra länsdelen.

Läget är bekymmersamt och det finns nog en allmän oro spritt över länet för att brunnarna ska sina om det inte kommer regn snart, säger Anders Råsberg, som ansvarar för LRF:s inventering.

Förutom lantbrukare med stora djurbesättningar slår torkan även mot skördarna. Framför allt väntas foder- och spannmålsskördarna bli lägre.

Hur tror du att vi kommer sammanfatta skördeåret 2016?

Förmodligen blir det bra mycket sämre än normalt. Sen finns det andra grödor som ser fina ut och som mår bra av vädret, som majsen. Men det är å andra sidan ingen stor gröda, säger Anders Råsberg.