Jönköpings-Posten har tidigare skrivit om de olika turerna klagomålen kring vattenskotrar på Munksjön införa hastighetsförbud på sjön nådde dem

Vi är jätteglada. Det gynnar oss alla om det är rörelse i sjön. Folk tycker det är kul att det händer något på sjön och att det inte bara en död pöl, säger Isac Wetterö från vattensportklubben.

Att folk har buskört med vattenskotrar som har stört människor menar Isac inte är vattensportklubben. Det finns någon medlem i klubben som har en vattenskoter, men i övrigt kör de mest wakeboard, vattenskidor och andra sporter bakom motorbåt.

En begränsad hastighet skulle innebära att klubben inte kan vara på sjön, säger Isac.

Vi tycker att om man ska vara på sjön så ska man ha sjömansvett. Det finns de som missbrukat det och som skvätt vatten och så, det är tråkigt, det sabbar för alla, både för roddarna och för oss, säger han.

Vattensportklubben menar på att tider för när man får köra på sjön inte finns, som de menar att roddklubben påstår. Vattensportklubben menar att de inte har fått vara med och diskutera fram några tider och att de därför fått utstå obefogad kritik om att de inte följt dem.

Vi tycker att det är kul att roddarna är där och vi vill gärna kunna samsas om sjön. Men några utsatta tider som roddklubben pratar om är inget vi tillsammans har diskuterat. De har själva gjort upp ett schema med tider men det är ingenting som vi har fått vara med och diskutera fram, säger Isac.

Han säger dock att de är villiga att tillsammans med roddklubben göra upp ett schema.

Det är ingen enmansshow. Om sådana regler ska bestämmas måste alla parter vara med på det men vi pratar gärna om det. Vi tycker att det är roligt att det är många som är positiva till vattenlek på sjön. Det ger lite sommarkänsla, avslutar han.

Carter Arnold, ordförande i Jönköpings Roddsällskap, välkomnar diskussioner angående tiderna.

Men det finns ingen sanning i att vattenskidklubben inte har fått information om tiderna, säger han.

Han säger att kommunen kallade flera föreningar, inklusive roddklubben och vattensportklubben, till ett möte för tre år sedan och att föreningarna skriftligt kom överens om tider för ickemotoriserad och motoriserad användning av vattnet.

Det finns en skyltning vid båtrampen som visar överenskommelsen föreningarna har skrivit under, säger Carter Arnold.

Han påpekar att vattenskidklubben aldrig har struntat i någon överenskommelse utan att det handlar om privata aktörer.