Från sjön Eckern i norr på gränsen till Jönköpings kommun och genom Lagans vattensystem söderut har man de senaste dagarna släppt vattnet fritt genom dammarna. Det har enligt Fredrik Björnberg gett önskad effekt.

– Man gör vad man kan för att få bort vattnet och genom att släppa allt har vi kunnat få ner nivåerna. För Vaggeryds del ser jag inga större bekymmer just nu. Sen kan det ju vara att vissa enskilda fastigheter har problem, säger han.

När det gäller Fågelforsdammen, där förutsättningarna för vattenreglering är särskilt gynnsamma, ligger man enligt Fredrik Björnberg och parerar på en lagom nivå.

Enligt Fredrik Björnberg, räddningschef i Vaggeryds kommun, har vattensituationen i kommunen blivit klart bättre. Regn i helgen enligt prognoserna ska inte vålla några större bekymmer enligt honom.

Foto Gšran Bard

– Där har man kunnat minska hur mycket man måste släppa ut. Jag tror bara man släpper omkring 25 procent av vad man skulle kunna, man vill ju inte släppa på för mycket vatten ner mot Värnamo.

Längre i öster ligger Häråns vattensystem, som är det stora tillflödet till Lagan nedströms. Där systemen möts var det tidigare i veckan, enligt Fredrik Björnberg, dubbla vårflodsflöden.

– Man hade mer vatten i dammarna än vad man egentligen ska ha. Nu har man fått ner det cirka 60 centimeter. Det har vi också kommunicerat med Värnamo kommun, säger Fredrik Björnberg.

Det väntas 20–25 millimeter regn under helgen.

– Kommer det så mycket har vi goda möjligheter att hantera det tack vare att vi har kunnat skapa oss en marginal, säger Fredrik Björnberg.

Relaterat till artikeln