I dag är Sten Norinder både verksamhetschef och vd. Men att kombinera dessa båda roller är inte alltid enkelt, säger han själv.

När han i maj nästa år ska dra sig tillbaka kommer därför två personer att ersätta honom.

Den vd som vi nu söker ska inte behöva lägga så mycket tid åt det operativa utan får ägna sig mer åt marknadssidan och att hitta nya destinationer, förutom det som en vd allmänt har på sitt bord, som att vara ekonomisk ansvarig, säger Thomas Bäuml (M), som är styrelseordförande.

Att rekrytera vd genom ett Youtube-klipp är ett nytt grepp som inte tidigare har testats i kommunen. Sten Norinder är självkritisk och säger att han inser att en skådespelarkarriär inte är att tänka på när han nu ska sluta på flygplatsen.

I styrelsen hoppas man nu att filmen inte bara ska bidra till att en ny vd rekryteras utan att också Jönköping som en tillväxtplats marknadsförs, enligt Thomas Bäuml.

Flygplatsen har kapacitet för 750000 passagerare, men under 2015 resten 107 000 passagerare till och från Jönköping airport, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Men trots att resenärerna har blivit fler och att bolaget har lyckats öka antalet starter och landningar Sten Norinder har tidigare i intervjuer med Jönköpings-Posten sagt att Underlaget är helt enkelt för litet.

Kan vissa personer dra sig för att söka den här tjänsten på grund av svårigheterna i att få lönsamhet i bolaget?

Så kan det vara. Givetvis handlar det om att driva flygplatsen så effektivt som möjligt men förutom de grundläggande vd-uppgifterna är det viktigt att man har ett samhällsintresse och är intresserad av regionens utveckling. Har man inte det intresset är man nog inte den lämpligaste för tjänsten, säger Thomas Bäuml.

Ann-Marie Nilsson (C) medverkar i Youtube-klippet som representant för ägarna, alltså Jönköpings kommun.

Att du är med, kan man tolka det som att inställningen från din sida är att kommunen ska fortsätta driva flygplatsen?

Nu har vi en flygplats som vi arbetare med att utveckla och det är värdefullt för regionen att ha tillgång till olika kommunikationsmöjligheter. Men vad vi än bedriver så betyder det inte att vi gör det i evinnerlig tid, säger Ann-Marie Nilsson.

Här finns filmen.