Skyddsombuden på PIVA på Ryhov där man omgående kräver en stationär läkare till avdelningen. Man anser att den nuvarande hyrläkarsituationen har havererat och medfört en kraftigt försämrad både patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Marie Proczkowska, verksamhetschef på psykiatriska kliniken i Jönköping, beklagar den rådande situationen.

”Vår bedömning är att vi kan upprätthålla en patientsäker vård”, skriver hon i ett mejl.

Hon nämner att man det senaste året har haft svårt att anställa läkare till PIVA och att man har tagit in hyrläkare under det rekryteringsarbetet.

Under våren har man haft svårt att hitta hyrläkare, varför man enbart har kunnat bemanna läkare per vecka. En situation Marie Proczkowska beklagar, men som hon har förhoppningar om att kunna lösa. Man har haft ute flera annonser för specialistläkare till PIVA och arbetar långsiktigt med att rekrytera läkare från utlandet.

Marie Proczkowska anser att PIVA fyller en av de viktigaste funktionerna inom den psykiatriska kliniken i Jönköping.

”Våra medarbetare är oerhört viktiga för oss och vi arbetar med flera olika åtgärder för att främja en god arbetsmiljö”, skriver Marie Proczkowska. Hon fortsätter:

”Vi har förståelse för att medarbetar upplever stress i sitt arbete på grund av den uppkomna situationen”.

Man planerar enligt Marie Proczkowska att den närmaste tiden förändra arbetsreformer och strukturer för att förbättra arbetsmiljön.