Svar på Kristina Neros insändare i Jönköpings-Posten 20/4 2019

Istället för att slå in på en väg kantad av missunnsamhet och stängda gränser bör vi självklart välja en väg som går i rakt motsatt riktning och bygga ett län där många kulturyttringar får plats. Istället för att ropa på murar, ställa grupper mot grupper, bör vi välja nyfikenhet, föra en välkomnande kulturpolitik och inkludera en mångfald av konstnärer och artister. I musikalen On the Town samarbetade vi med scenkonstnärer som hade bakgrund från USA, Australien, Danmark m.m. Kostnaderna för artisterna, som vi f.ö. budgeterat för, och som alltså inte medförde några ”oanade kostnader”, kom sedan – som ett led i vårt regionala utvecklingsarbete – att bli mentorer för amatörerna på Teatertolvan i Eksjö.

Spira ska vara en kulturinstitution för lokal-, regional -, nationell- och internationell kultur. Vår bas ska naturligtvis bestå, och det har alltid varit självklart för oss, av vår fasta skådespelarensemble och Jönköpings sinfonietta; konstnärer som bor och verkar i Jönköping. På denna grupp lägger vi huvuddelen av ansvaret för vårt utbud. Därutöver vänder vi oss ut i världen för att berika Jönköping med internationella och nationella artister, samt kontrakterar konstnärer – både professionella och amatörer – som finns inom länets gränser. Och för att ge Kristina, och alla de som är intresserade, en bild av hur vi arbetar med den senare gruppen kommer här ett litet axplock:

I Fröken Julie arbetade vi med amatörskådespelare från Vulkanteatern och Teaterstickornas vuxengrupp i Huskvarna/Jönköping. För Melancholia fick Spira stor uppmärksamhet i hela landet för vår deltagarföreställning som blandade professionella skådespelare och musiker med amatörer och publik. Unga Spira satte nyligen upp föreställningen ElvaTolv – ingen lek skriven av Jönköpingsdramatikern Peter Ivan Ericson. Vi arbetar ofta – och i olika sammanhang – med Andreas & Gittan Glans. Vi samarbetar med lärare och elever från Södra Vätterbygdens Folkhögskola, LBS gymnasiet och Per Brahegymnasiet. Vi har påbörjat ett samarbete med Värnamos Folkhögskolas nya utbildning, Teaterfolk, för vuxna med intellektuell funktionsvariation. Freja Musikteater är en ensemble bestående av 14 unga vuxna boende i länet. Vi gör lyrikprogram där vi arbetar till stora delar med lokala författare, estradörer och institutioner – t.ex. Språkintroduktionen Bäckadalsgymnasiet och Ädelfors folkhögskola. Vi har precis påbörjat samarbetsprojekt med amatörteaterföreningarna i Värnamo och i Öreryd… Ja, listan kan göras mycket lång med projekt där vi samarbetar, har samarbetat och kommer att samarbeta med länets aktörer. Jag kan således överhuvudtaget inte känna igen mig i Neros insändare.

Lika lite som att någon skulle vilja förbjuda Jönköping University, Ryhov eller något av de företag som verkar här, att samarbeta med andra städer och andra länder, växla erfarenheter och ta in nytt kunnande – lika lite borde någon vilja begränsa det fantastiska utbyte vi har med konstnärer utifrån.

Min ambition som teaterchef – och den ambitionen är jag övertygad om att publiken också önskar av mig – är att göra Spira så oändlig och öppen som det bara går.

Staffan Aspegren

konstnärlig chef, Teater, Kulturhuset Spira

Relaterat till artikeln