Läs mer: Finns inga handlingar i Korsåsutredningen

Ann-Marie Nilsson (C) beskriver turerna kring tidigare stadsdirektören Carl-Johan Korsås; hon berättar att frågan om hans ledarskap var uppe i ledningsutskottet redan innan Jönköpings-Postens publiceringar och tipset till visselblåsarfunktionen.

Tipset till visselblåsarfunktionen handlade om att Carl-Johan Korsås var frånvarande och kritiserade hans sätt att delegera arbetsuppgifter.

Utredningen var enbart en synpunkt på hans ledarskap, den handlade inte om oegentligheter eller korruption. I och med att vi hade gjort en överenskommelse med Carl-Johan Korsås var vi ju färdiga. Han hade inte intervjuats än och jag tror att det är svårt att få en person som slutat komma in och diskutera sitt ledarskap.

Innefattade överenskommelsen även att utredningen skulle avbrytas?

Överenskommelsen har ni rapporterat om, säger Ann-Marie Nilsson och redogör för uppgörelsen som innebär att Carl-Johan Korsås får lön till dess att hans förordnande går ut, samt för fyra extra månader eftersom han blir av med sin tillsvidareanställning.

Det är inte unik och avviker inte från andra uppgörelser, säger Ann-Marie Nilsson och berättar att de däremot kommer att se över om de ska ha sexåriga förordnanden i fortsättningen.

Behöver vi ha så långa avtal? Det ska personalavdelningen se över.

Carin Berggren och de övriga exmoderaterna Kommunstyrelsens ordförande är kritisk till deras krav.

Hon var ju ute och krävde att , så brukar man inte göra och jag tycker att det är ett ganska oseriöst sätt att hantera personalärenden på.

I samband med Korsås rekrytering av IT-chefen sa du att "kommunen ska vara öppen och transparent" Tycker du att ni har varit det i samband med Korsåsutredningen?

Det handlar om olika saker. Utredningen av IT-chefen innehåller alla möjliga allvarliga anklagelser, som är allvarligare än .

Ja, men tycker du att ni har varit transparenta i samband med att utredningen av Korsås avbröts?

Jag tycker inte att det är svårt. Utredningen handlade om hans chefskap. Man kan inte ha en diskussion med en person som har slutat, säger Ann-Marie Nilsson som menar att tipset om Korsås egentligen inte är ett visselblåsarärende.

Andra kommuner är tydliga med att de bara tar upp ärenden som rör oegentligheter.

Var det fel att ta med tipset om Korsås i utredningen av IT-chefen?

Nej, det visar att vi tar det på allvar.

Kan du förstå att många upplever det som att ni inte är öppna?

Det beror väl på hur det beskrivs. Jag vet inte hur mycket de hade kvar att utreda. Det finns inget nedtecknat.

Läs mer: "Det måste finnas skriftligt beslut att avbryta en utredning"