Claphaminstitutet bildades 2008, med Per Ewert som en av stiftarna. Tankesmedjan har som ambition att vara en tydlig röst för kristna värden, när det sekulära tänkandet i samhället blivit allt mer framträdande. En röst som hörs genom debattartiklar, böcker, seminarier och medverkan varje år på Almedalsveckan.

Det känns väldigt inspirerande och utmanande att få bli direktor, vi lever ju faktiskt i världens mest sekulariserade land. Det sekulära tänkandet har blivit en grund för alla samhällsinstanser, och behöver därför avslöjas och problematiseras, menar Per Ewert, som också påbörjat en doktorsavhandling om drivkrafterna bakom den svenska sekulariseringsprocessen.

Och även om han ser stora utmaningar för Clapham, tycker han att tankesmedjan numera blivit en respekterad röst i samhället.

Vi vill vara en sund och saklig röst i offentligheten, en bred men tydlig tankesmedja som driver frågor om moral, människovärde, miljö och global rättvisa.

Per Ewert påpekar att staten och samhället ofta sammanblandas i diskussioner.

Staten bör vara sekulär, men inte samhället, där de kristna värderingarna ska vara levande. Som kristen tankesmedja hamnar vi ofta i konfrontationer, men vi har inget emot att jobba i motvind.

Institutet samlar ledare från olika sammanhang för att bilda opinion och inspirera till andra värden än det sekulariserade samhällets. Tankesmedjan vill ha hög nivå på det som publiceras i olika kanaler, och grundregeln är att materialet inte får publiceras innan tre så kallade fellows har godkänt det.

Men vi har ingen åsiktsstyrning, och kan publicera material från en bred skala av samfund och partipolitiska uppfattningar. Vårt huvudfokus är att vända utvecklingen från den sekulariserade individualismen som råder i dag, säger Per Ewert.

Det är verkligen ett utmanande läge. Det är tankar som behöver förändras, inte bara politiska beslut. Det är tankeströmningarna i samhället som politikerna sedan bygger sina beslut på.