Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi kan bygga klimatneutralt tillsammans

 
Perspektiv
Visa alla artiklar

Tillgänglig teknisk måste också användas.

Visste du att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn? Dessutom visar ny statistik från Boverket att bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. Klimatomställningen går för långsamt. Ska vi uppnå Parisavtalet är hur vi bygger samhället ett viktigt kort som måste spelas rätt.

Ska vi stanna klimatförändringarna till väl under 2 grader, måste vi halvera koldioxidutsläppen på bara 10 år. Ju längre vi väntar desto tuffare och dyrare omställning. Rätt hanterat kan däremot klimatarbetet skapa både affärsnytta och konkurrenskraft.

Byggsektorn kan och vill bidra med lösningar och innovationer för att minska klimatpåverkan, och hitta alternativ till koldioxidintensiva material som exempelvis cement och stål. Redan idag finns exempelvis: Grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan, cirkulär asfalt med upp till 75 procent lägre klimatpåverkan samt plusenergihus som producerar mer förnybar energi än de behöver

Två goda exempel på klimatnytta som Skanska skapat tillsammans med våra kunder är:

Smart optimering av betong i byggnationen av en logistikhall i Arlandastad, som minskade betongmängden med 2500 ton. Det motsvarar en reducerad klimatpåverkan på 400 ton CO2.

Tidig installation av solceller producerade 58 000 kWh el som användes till byggel under byggnationen av Linnéuniversitetet i Kalmar. Utsläppsreduktionerna beräknas till mellan 7 till 19 ton CO2.

Dylika exempel kan förstås skalas upp. Byggsektorn står beredd på startlinjen för att leverera bättre lösningar. Fler än hundra aktörer i bygg- och anläggningssektorn har skrivit under färdplanen för en klimatneutral sektor 2045, inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Klimatpåverkan från byggnationen av ett flerbostadshus är ungefär lika stor som från 50 års drift av huset. Störst källa till utsläppen från byggskedet är tillverkningen av byggmaterial, det står för 85%. Cement och stål ger stora koldioxidutsläpp. Forskning har visat att klimatneutral cement blir ungefär sjuttio procent dyrare än dagens cement, men i praktiken skulle det innebära endast en halv procents fördyring för en färdigställd bostad.

Skanska Sverige har målet att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2045. Vi är i början av vår egen klimatresa, men vi kan göra ännu mer i klimatarbetet när vi gör det tillsammans med våra kunder och leverantörer. Vi har minskat våra egna direkta utsläpp. Men för att minska utsläppen i hela värdekedjan är vi beroende av kunder och leverantörer.

Upphandling är ett mycket kraftfullt verktyg för att nå klimatmålen, och kommunerna måste minska sin klimatpåverkan från sina inköp. Rätt klimatkrav i upphandling skulle göra stor skillnad. Använd upphandling till att förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet! Kunskapen behöver höjas om hur stora utsläpp som byggsektorn ger upphov till. Ställ lika höga klimatkrav på upphandling av tjänstebilar som på upphandling av asfalt, byggentreprenader och försäljning av kommunal mark!

Byggsektorn har potential att halvera klimatpåverkan till 2030, med teknik som redan finns idag. Men ska vi nå detta mål behöver upphandlare ställa rätt krav i upphandling, uppmuntra samverkan, ge incitament och följ upp kraven för att klimatlösningarna ska användas.

Vi måste åstadkomma en unik kraftsamling för att angripa mänsklighetens största utmaning och bromsa klimatförändringarna. Nyttan är förutom en framtid för våra barn, ett bättre samhälle och ett stärkt och konkurrenskraftigt Sverige.

Agneta Wannerström

Gruppchef Klimatneutralitet, Skanska Sverige

Johan Gerklev

Hållbarhetschef, Skanska Sverige

Olle Strandsäter

Distriktschef, Skanska Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel