Totalt nyregistrerades 372296 personbilar i Sverige under 2016 – den högsta siffran hittills.

 Sundbyberg hade den lägsta biltätheten, med 321 bilar per 1 000 invånare och Älvdalen landets högsta med 685 under år 2016.

Förra årets rekord avseende nyregistrerade personbilar bidrar till att såväl fordonsflottan som biltätheten ökar och man kan bara konstatera att bilen befäster sin position i transportsystemet, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, genom ett pressmeddelande.

År 2006 hade Habo 516 bilar per 1 000 invånare. Under 2016 ökade detta till 535 stycken. Antalet bilar som drivs med diesel har gått från 6,2 till 31, 4 procent under de senaste tio åren. Andelen som körs på bensin har samtidigt minskat från 93 till 63 procent. Samtidigt kunde 5,6 procent av bilarna i Habo drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas. Anette menar dock att dessa behöver öka snabbt med tanke på målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Övriga bilar, främst elbilar och hybrider, uppgick till 1,1 procent. Totalt fanns det 6 188 bilar i Habo under 2016.