Jönköpings-Posten skrev nyligen om

Enligt Erik Lagärde (KD), 1:e vice ordförande i kommundelsrådet i Tenhult, har nyttjandet av Herrgårdsgärdet varit på tal sedan 70-talet och en ny väg sedan 2010. Kommundelsrådet i Tenhult föreslog 2015 att en detaljplan för byggnationen på Herrgårdsgärdet skulle vara klar 2016 och detta fick man stöd för av Carin Berggren (M) och Mona Forsberg (S).

Enligt Lagärde sköt man på det till 2017 och han är nu upprörd över att Carin Berggren menar att en detaljplan kan vara klar först 2018.

Det är anmärkningsvärt att man skjuter på det under så många år. Hur kan man säga att hus kan stå klara 2018 när man inte ens har en antagen detaljplan? Det är politiskt oansvarigt att ingen tar ansvar för att en detaljplan verkställs. Carin Berggren har bra ambitioner men det blir inte trovärdigt, säger han.

Bostäder på Herrgårdsgärdet har varit en hjärtefråga för kommundelsrådet i Tenhult under den senaste mandatperioden och menar att en byggnation på området är viktig för Tenhults framtida utveckling.

Tittar man på den reviderade versionen av bostadsförsörjningsprogrammet så har de tänkt bygga först 2020, det känns inte bra. Det är mycket prat och lite verkstad, någon måste ta ansvar, säger Lagärde.

Han är väldigt positiv till att kommunen planerar att bygga på området då Lagärde menar att det är bostadsbrist i Tenhult och att många vill flytta dit. Kommundelsrådet i Tenhult känner dock stor frustration över att inget händer.

Herrgårdsgärdet är ett attraktivt område och perfekt även för äldreboende, seniorboende och en ny förskola. Det är så många som väntar på ett beslut, de som vill flytta hit men även byggföretag och entreprenörer. Vi kräver att en detaljplan påbörjas under det närmaste halvåret, säger han.