Christian Krappedal säger att Sverigedemokraterna förväntar sig att deras medlemmar är fullt medvetna om vad de delar.

Av detta görs inga undantag i vårt parti. Vi har en kommunikationsplan som de förväntas följa.

Sverigedemokraterna ska nu utreda händelserna kring att delade artikeln från Motgift.

Jag har bett kommunföreningen att utreda det som har skett och om det har funnits en tanke bakom en sådan här delning. Då kommer man kunna säga vad detta får för konsekvenser, säger Christian Krappedal.

Kan det bli fråga om uteslutning?

Det första steget är att vi måste höra alla parter i det här fallet. Först efter det kan vi bilda en uppfattning. Själva utredningen vill jag inte föregå. Vi får se vad detta får för konsekvenser.

Hur förhåller ni er som parti till den här sajten?

Självklart ser vi väldigt allvarligt på att man som företrädare delar information från radikala sajter.

Albert Müller säger till JP att han inte visste vad det var han delade för något. Vilket ansvar har era medlemmar att ha den här kollen?

Man ska vara medveten om vad det är man delar när man företräder en organisation. Och från detta görs inga undantag. Att dela information från radikala sajter är inte acceptabelt.

Hur ser SD på Fria tider?

Det är allvarligt när man delar nyhetsartiklar från sidor man inte står bakom. Av det skälet är vi hårda med vad som är ok att dela.

Är Fria tider ok att dela?

Som partiorganisation delar vi bara sajter vi kan stå bakom. Jag vill inte recensera enskilda sajter just nu. Men jag kan säga att det inte är acceptabelt att dela information från håll som är ideologiskt avvikande.

Är Fria tider ideologiskt avvikande?

Jag vill inte recensera enskilda sidor över telefon. Men det jag kan säga är att det inte är ok att dela från sidor som är ideologiskt avvikande.

Hur viktigt var Fria tider vid uteslutningsärendena av SDU:s partitopp?

Jag kan inte kommentera de enskilda fallen.

Gruppledaren Angelica Lundberg säger att det inte är tidningens ideologi som är intressant, utan innehållet i artiklarna. Håller du med om det?

När man delar artiklar måste man alltid ta i beaktning att risken är att tredje part uppfattar det som att man sympatiserar med avsändarens övriga åsikter.