Enligt P4 Blekinge utgör viruset inte någon hälsorisk för människor och det är heller inte aktuellt i nuläget att Jordbruksverket höjer skyddsnivån.

Dock kan höns smittas och därför uppmanar Länsstyrelsen i Blekinge de som har fåglar och fjäderfä att vara extra noga med smittskydd och hygien. Skulle man upptäcka att ett djur verkar sjukt så ska veterinär kontaktas.

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Det skriver Statens veterinärmedicinska anstalt på sin hemsida. Sjukdomen orsakas av ett virus. Dessa virus kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet hos fjäderfä. Sjukdomsutbrott är vanligast hos tamhöns och kalkoner, men samtliga fågelarter antas vara mottagliga för smittan.