"Jönköpingsvägen har alltid löpt genom Habo centrum och parkeringen har alltid legat omedelbart väster om Jönköpingsvägen".

Så börjar medborgarförslaget som lämnats in till kommunfullmäktige i Habo. Men författaren föreslår nu en förändring i centrum och tycker att kommunen borde byta plats på parkeringen och Jönköpingsvägen.

Författaren menar att trafiken i centrum ökat och blivit tätare i takt med befolkningstillväxten och skriver vidare att de flesta som parkerar på torget nog ändå har ärenden till affärer på östra sidan av vägen, där bland annat Landhs konditori, ICA och Systembolaget ligger. Bilar och bussar som kör norr och söderut på vägen, bilar som lämnar parkeringsfickorna på östra sidan, bilar som kör ut från torget samt gång- och cykelbanan som går längs med Jönköpingsvägen nämns i medborgarförslaget som riskmoment för trafikanterna.

Författaren föreslår nu därför att kommunen ska bygga om i centrum, bland annat så att parkeringen hamnar på den östra sidan och att Jönköpingsvägen går i en kurva runt parkeringen på den västra sidan. Detta skulle medföra en lugnare trafiksituation, menar författaren.