Anna Nikolaidou är enhetschef för Kålgårdens äldreboende och hon bekräftar uppgiften om att så många av de boende och en stor del av personalen har smittats. I torsdags var 23 av de boende sjuka och på fredagen alltså 40 hittills. En av de boende uppges ha fått föras till sjukhus för vård.

- Det är besvärligt nu men vi gör allt vi kan för att komma till rätta med det. Vi följer riktlinjerna och håller bland annat isär friska och sjuka, säger hon.

För att klara bemanningen under helgen erbjuds kvalificerad övertid.

Det är oklart hur vinterkräksjukan började, men ett antagande är att det kan komma från maten. En av de boende uppges ha kräkts i matsalen i måndags och ett par dagar senare var många drabbade.

Än är inte faran avblåst för att ännu fler kan drabbas. Totalt sett har det varit en hel del utbrott i länet.

- Det är alltid olyckligt när det händer och det kan vara besvärligt för äldre och kanske sköra personer. Det är så fruktansvärt smittsamt och det blir extra svårt när också personal drabbas, konstaterar Malin Bengnér.

Nästan alla boende och en stor del av persoanlen är utslagna av vinterkräksjukan på Kålgårdens äldreboende i Jönköping

Foto Janne Wrangberth