Ett tips från en läsare visar att bäcken som rinner bredvid vattenverket i Häggeberg verkar vara helt vit.

Per Dalén, berättar att det inte är något att oroa sig för.

– Det rör sig troligtvis om kalk som lägger sig i våra vattentankar och som frigörs när vattnet släpps ut.

Inte farligt

Per berättar att kalk används som en del i reningsprocessen av vattnet. Han förklarar att kalken minskar risken för rost i rörnätet vilket ökar vattnets förmåga att stå emot försurning.

– Kalk är inte farligt, vi har det naturligt i vårt dricksvatten fast i små mängder.

Han berättar att ett kalkberikat vatten som släpps ut är bra för miljön.

– Vattnet som släpps ut rinner vidare till Vättern och om det finns kalk i vattnet bidrar det till att sjöns pH-värde höjs vilket motverkar försurning.