Vid ett vite på 400 000 kronor föreläggs Vaggeryds kommun att senast den 1 september ha åtgärdat ventilationen.

Kravet ställs i form av ett luftflöde på minst sju liter per sekund och person plus ytterligare flöde i förhållande till lokalens storlek. Luften ska kunna förvärmas och inte strömma in i lokalen i form av drag.

Det ställs också krav på att koldioxidhalten inte mer än undantagsvis får ligga över ett fastställt gränsvärde. Föreläggandet gäller omedelbart oavsett om det överklagas eller inte.

Beslutet från Arbetsmiljöverket kommer efter en rad inspektioner – utan att något har hänt. Den första genomfördes redan i september 2015 och den senaste den i februari 2017. Då informerades inspektören även om elever som inte klarar en hel lektion utan att må dåligt. Även skolans personal har kunnat konstatera att luftkvaliteten är dålig och att temperaturen är ojämn. Vid inspektionen framkom också att ventilationen i vissa rum måste återstartas flera gånger i veckan.

Rent akut är det en fråga för fastighetsenheten som ligger under kommunstyrelsen. För den här typen av åtgärder äskar vi annars pengar i budgeten, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jenny Larsen.

Enligt nytillträdda chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Per-Erik Lorentzon, söker man lösningar på problemen i samarbete med fastighetsenheten:

Vår prioritet är att elever och personal i skolan ska må bra och vi söker lösningar på ventilationsfrågan. Ifråga om bullret från intilliggande lokaler på Fenix försöker vi tills vidare organisera om.

Den nytillträdda skolchefen har alltså fått ett antal heta potatisar i knät. En del av problemet kanske han kan bolla över till den som ska ta över ledningen för fastighetsenheten efter Georg Theodoridis – rekryteringen pågår. Och kanske kan de båda få en del hjälp av den tillträdande nya kommundirektören, Annika Hedvall.

Vi kan konstatera att det även har skett skiften i politiken under den tid som Arbetsmiljöverket har ställt krav på skolorna. Jenny Larsen blev nämndordförande januari 2016 och Gert Jonsson kommunstyrelseordförande i augusti samma år.

Läs mer:

Nu skärps kravet att åtgärda Fenixbuller

Statligt åtgärdskrav även för Hjortsjöskolan

Elever sjuka av luften i skolan