Många markägare längs E4 har nappat på erbjudanden från annonsörer. De har upplåtit mark till släpkärror med stora skyltannonser om hamburgare, rastställen, bilprodukter och annat. Men till skillnad mot en del skyltar – med gamla tillstånd – var det inte tillåtet. Kommunen anmärkte och hotade med vite. Skyltarna togs bort och nu upphävs besluten om vite för flera av dem.

Relaterat till artikeln

De upphävda besluten handlade dels om bortforsling av skyltarna, dels möjligheten att ta ut ett löpande vite om 25 000 kronor per månad om så inte skedde.

Vad händer om någon nu sätter upp en ny skylt?

– Om någon sätter upp en skylt, och vi får in en anmälan, är vi skyldiga att utreda om det finns tillstånd, svarar Thomas Andersson på miljö- och byggförvaltningen.

Processen kan alltså komma att upprepas.

Att göra reklam för Vaggeryds kommun är helt ok. Så här ser det ut vid kommungränsen för den södergående trafiken.

Foto Susanne Ståhl