Flera hotell runt om i landet har fått sina övervakningskameror granskade av Datainspektionen och granskningen visar att samtliga hotell har övervakning i strid med 23§ i Kameraövervakningslagen. Vox Hotel på Lantmätargränd i Jönköping har blivit beordrade att ta ner tre av sina övervakningskameror som inte bevakar allmänna utrymmen.

Hotelldirektör Alina Jernbom svarar i ett mejl till Jönköpings-Posten att beslutet kommer överklagas.

Vi kommer att överklaga beslutet då kamerorna är uppsatta i brottsförebyggande syfte och som trygghet för gäster och personal.

Har ni fler kameror uppsatta än de som nämns i beslutet från Datainspektionen?

Ja, vi har tre kameror med tillstånd från Länsstyrelsen i hotellets allmänna utrymmen.

Enligt Alina Jernbom har hotellet inte brutit mot några lagar och har satt upp kamerorna med tillstånd av Länsstyrelsen. Tills vidare kommer Vox Hotel ta ner de kameror som beslutet gäller.

I beslutet skriver Datainspektionen att utredningen visar att övervakningsintresset inte väger tyngre än intresset för att skydda enskilda personers integritet. Hotellet bör därför ta bort de anvisade kamerorna. Andra skäl till beslutet är att övervakningen sker dygnet runt och att de boende på hotellet rör sig där som privatpersoner.

Sparas materialet från kamerorna?

Materialet sparas enligt rekommendationer i 30 dagar och raderats sedan automatiskt.

Enligt Alina Jernbom ser personalen kamerorna som en trygghet och att de inte tycker kamerorna ska plockas ner.

De jobbar ensamma under nätterna och kamerorna är då en trygghet för dem för att kunna hålla koll på de ytor de inte ser från receptionen. Kamerorna sitter uppe i brottsförebyggande syfte med samma anledning som de övriga kameror som Länsstyrelsen gett oss tillstånd för och vi tycker det är väldigt synd att de nu måste tas ner.